פסוקאים

  1. מטאלי

    "ויפסקו הפסוקאים".

    שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה... שנים המתנו לגור בדירתנו שלנו, הקירות שלנו, הרצפה שלנו, הקשקושים על הקירות שלנו, וכן, גם הפיצוץ בצנרת אינו אלא שלנו! ההתרגשות גאתה, אין זה דבר של מה בכך לקבוע את ד' אמותינו ממש בארץ ישראל(2017)... ואז התבררה העובדה, שגם הפסוקאים שלנו!!! אט אט, הבחנו בהם...
למעלה