1

ניקוד

  1. אוריתפ
  2. עיגול רבוע
  3. בר בי רב
  4. נחמד לעזור
  5. אהוב