ניקוד

  1. אוריתפ
  2. אוריתפ
  3. אוריתפ
  4. עיגול רבוע
  5. בר בי רב
  6. נחמד לעזור
  7. אהוב