ניקוד

  1. תא חזי
  2. chanush
  3. אוריתפ
  4. אוריתפ
  5. אוריתפ
  6. עיגול רבוע
  7. בר בי רב
  8. נחמד לעזור
  9. יענקי R