מתנת חיים

 1. למען דעת
 2. למען דעת
 3. למען דעת
 4. למען דעת
 5. למען דעת
 6. למען דעת
 7. כיס
 8. למען דעת
 9. למען דעת
 10. כיס
 11. למען דעת
 12. תזרים
 13. למען דעת
 14. למען דעת
 15. דיצה
 16. רוטב שום
 17. DigiTali
 18. למען דעת
 19. יעקבי
 20. יוסף שטיין