משכנתאות

  1. א טראכטער
  2. גלידה
  3. 9928910
  4. בציניות
  5. פלונית
  6. היועץ