מחשב נייד

  1. יאיר דהאן
  2. 1 היה אברהם
  3. איש ספר
  4. בר בי רב
  5. הסכת ושמע