מענק עבודה

  1. א טראכטער
  2. זושא כץ
  3. sl הנהלת חשבונות וחשבות שכר
  4. א טראכטער
  5. בן יצחק
  6. צפורה צילום