חוות דעת

  1. sarak
  2. שמעון סיבוני
  3. תמימה
  4. ישורון קובי
  5. פנחס אליהו
  6. הכל בדקה