חוות דעת

  1. (; Cool-It
  2. תמר טל
  3. דוד נחום
  4. sarak
  5. שמעון סיבוני
  6. תמימה
  7. ישורון קובי
  8. פנחס אליהו
  9. הכל בדקה