התפתחות הספרות המודרניות

  1. תיאוריה: האם יתכן הדבר שצורת הספרות המודרניות התפתחו מהכתב העברי?

    תיאוריה: האם יתכן הדבר שצורת הספרות המודרניות התפתחו מהכתב העברי?

    ידוע הוא הדבר, כי האותיות הלטיניות התפתחו מהכתב העברי הקדום, כפי שניתן לראות בפיגור הבא. כפי שניתן לראות, התפתחות הכתב אינו נאמן למקור הכתב הקדום אלא עבר מניפולציות וכן האותיות עברו היפוך אנכי ואופקי, וכך התפתחו האותיות הלטיניות כפי שאנו מכירים אותם כיום. כאחד שמתעניין בנושא התפתחות הכתב...
למעלה