הגהה

  1. בר בי רב
  2. נחמד לעזור
  3. בר בי רב
  4. steren