הערות שוליים

  1. s976
  2. עיגול רבוע
  3. בר בי רב
  4. 2u2