גולן טלקום

  1. קליטה טובה
  2. 613
  3. בן ציון הלמ
  4. תפוז סיני
  5. IB תקשורת
  6. הנדס