דיסק און קיי

  1. גויאבה
  2. יוצרת כתיבה
  3. חלבית
  4. אני:
  5. ...Naomi