דמויות

 1. מרים יעל
 2. מענדי בריל
 3. מענדי בריל
 4. מענדי בריל
 5. מענדי בריל
 6. מענדי בריל
 7. מענדי בריל
 8. מענדי בריל
 9. מענדי בריל
 10. מענדי בריל
 11. מענדי בריל
 12. מענדי בריל
 13. יהודה מאיר .א.
 14. צבי גרינוולד