אסטרטגיה

  1. לאה בלוי
  2. לאה בלוי
  3. פדואלה
  4. YG&K
  5. & דודי אברהם