אסטרטגיה

  1. לאה בלוי
  2. פדואלה
  3. YG&K
  4. & דודי אברהם