אנגלית

  1. אוריתפ
  2. רושם
  3. פונט = נקודה
  4. יעקב אברהם
  5. שמנת בצל
  6. עוצמה
  7. davidnead
  8. אישספר