אנגלית

  1. יוסי דויד
  2. אוריתפ
  3. רושם
  4. פונט = נקודה
  5. יעקב אברהם
  6. שמנת בצל
  7. עוצמה
  8. davidnead
  9. אישספר