עברית

  1. אברהם
  2. צבי ג.
  3. יוסי דויד
  4. אוריתפ
  5. שירה בירה
  6. בר בי רב
  7. עיגול רבוע
  8. כתב ומכתב