עברית

  1. אוריתפ
  2. שירה בירה
  3. בר בי רב
  4. עיגול רבוע
  5. כתב ומכתב