מ

אודות פעילות אחרונה הודעות מודעות

 • טוען…
  • מ
   מרדכי זהב סימנ/ה שכוייח! שכוייח! להודעה של שמחה וחיוך באשכול מידע שימושי סיום השובבי"ם.
   👈לתשומת לב ב"שנה מעוברת": במוצאי שבת פרשת "תצוה", מסתיימת תקופה זוהרת של ימי השובבי"ם-ת"ת שבהם 8 שבועות, 56 ימים, 1344 שעות, 80.640 דקות, 4.838.400 שניות [הדקות והשניות זה בערך לפי מוצ"ש באותה שנה] מתפרסם באשכול חדר מורים במדור דברי תורה על הפרשה
  • מ
   👈לתשומת לב ב"שנה מעוברת": במוצאי שבת פרשת "תצוה", מסתיימת תקופה זוהרת של ימי השובבי"ם-ת"ת שבהם 8 שבועות, 56 ימים, 1344 שעות, 80.640 דקות, 4.838.400 שניות [הדקות והשניות זה בערך לפי מוצ"ש באותה שנה]
  • מ
   לזכוּת העוסקים בפעילויות חסד [וגם לקראת פורים]: אומרים כל יום בתפילת שחרית וכן בתהלים במזמור קמ"ו "עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, ה' מתיר אסורים, ה' פוקח עִוְרִים, ה' זוקף כפופים, ה' אוהב צדיקים", ונשאלת שאלה: האם חלילה הצדיקים כאן זה דבר לא...
  • מ
   שלושים יום קודם: במדרש רבה בפרשיות יתרו משפטים תרומה ותצוה מופיעים פסוקים רבים ממגילת אסתר. "מתקרבים אל ימי הפורים אשר יש בהם חשש של פגיעה באנשים, בחורים ומחנכים, אשר זהו חטא ועוון גדול עד מאד, והרבה שנים אחרי זה סובלים אותם הפוגעים והמביישים...
  • מ
   מרדכי זהב סימנ/ה שכוייח! שכוייח! להודעה של נהג גרפי באשכול דברי תורה על הפרשה.
   בפרשת תצוה לא מוזכר שמו של משה בכל הפרשה. אלא ואתה תצוה כמה פעמים ללא שמו של משה. והטעם לכך, אומר הבעה''ט, בגלל שמשה אמר מחני נא מספרך וקללת חכם אפי' על תנאי מתקיימת. ויש להוסיף ע''כ את דברי הגאון שזה יוצא תמיד בשבוע של ז' אדר שאז נפטר משה רבינו...
  • מ
   מרדכי זהב פירסם/ה נושא חדש עזרה סוחר סתם בפורום: עזרה הדדית.
   מחפש סוחר סת"מ שנותן יריעות משלו ומסכים לתת לכתיבה לסופר שגומר מגילה יותר לאט מהזמן הרגיל והכתב יפה [כרגע מקבל סכום מסוים -לא גדול בהתאם לכתב- ומקוה לימצוא סוחר שנותן יותר] אפשר לקבל דוגמא ב/ עבור חבר
  • מ
   מרדכי זהב סימנ/ה תודה תודה להודעה של מוטי דוד באשכול דברי תורה על הפרשה.
   נהג גרפי תמשיך להוסיף ניקרא בצימאון ובהנאה
  • מ
   מרדכי זהב סימנ/ה שכוייח! שכוייח! להודעה של נהג גרפי באשכול דברי תורה על הפרשה.
   "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד". (כ"ז כ') ובגמרא (מנחות פ"ו, ע"ב) "תנו רבנן: זך, אין זך אלא נקי. רבי יהודה אומר: כתית, אין כתית אלא כתוש. יכול יהא זך כתית פסול למנחות, ת"ל ועשרון סולת בלול בשמן כתית. אם כן...
  • מ
   פרשת תצוה "ואתה תצוה את בני ישראל"(כ"ז כ'). "ואתה" בראשונה צריך האדם לתקן את עצמו ולהיות דוגמא לאחרים, ואחר כך "תצוה את בני ישראל" יהיה רשאי לצוות על אחרים ולומר להם מוסר, וכפי שאמרו חז"ל (ב"מ ק"ז 'קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים'. (אוצר היהדות)...
  • מ
   אם זה זמן רב 40-50 שח לשעה, כך שמעתי בבירור לפני תקופה
  • מ
   בפרשת בשלח - פרשת המן כתוב למען אנסנו, בפרשת ראה כתוב כי מנסה ה' (אלוקיכם) אתכם, זה טוב?
  • מ
   אם עוד לא הסתדרתם באלו מקומות מדובר? מסילות בחלון, אדן החלון, על המזגן, על הסורגים, על מחזיקי חבל הכביסה, וכדו'
  • מ
   רק חבר נאמן או קרוב משפחה נאמן יביא אותו ליעד ברוגע עם שיחה מהמקבל שקיבל מניסיון
  • מ
   לפרשת תרומה ופורים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ושכנתי, תקופת אחשורוש היתה בין בית המקדש הראשון לשני, ושכנ-תי, ביהמ"ק היה 410 שנים, מהמילה ושכנתי מוציאים את האותיות "ושני", מקבלים תכ, ביהמ"ק השני היה תכ שנים, במילה ושכנתי, האותיות האמצעיות כנ=70...
  • מ
   מה שאמרו לי בזמנו [למרות העצבים] תנתק מהמחשב ותחבר שוב או תפרק את החלק העליון תכניס עט או מחט לחור הקטן ותילחץ עד שתיראה שנהיה אדום וכחול ותמתין ששניהם יהיו כחולים כי לפעמים עקב עבודות באזור זה משפיעה על הרשת כך אני עושה למאות העצבים וזה בעוד...
 • טוען…
 • טוען…

לוח מודעות

למעלה