תגובה אחרונה ע"י יואל ארלנגר - קקטוס

 1. יואל ארלנגר - קקטוס
 2. יואל ארלנגר - קקטוס
 3. יואל ארלנגר - קקטוס
 4. יואל ארלנגר - קקטוס
 5. יואל ארלנגר - קקטוס
 6. יואל ארלנגר - קקטוס
 7. יואל ארלנגר - קקטוס
 8. יואל ארלנגר - קקטוס
 9. יואל ארלנגר - קקטוס
 10. יואל ארלנגר - קקטוס
 11. יואל ארלנגר - קקטוס
 12. יואל ארלנגר - קקטוס