תגובה אחרונה ע"י ובחרת בחיים

  1. ובחרת בחיים
  2. ובחרת בחיים
  3. ובחרת בחיים