פרסומת לחברת עלית

פרסום לקראת חנוכה לחטיף צ'יטוס, בקומיקס כמובן, אלא מה.