עימוד מסכת קינים

העבודה כלל הקלדת החומר מכתב יד, ניקוד, עימוד המורכב מטקסט, הערות הרע"ב ובנוסף לכך ציורים והערות שולים