מיר עפענען אן אויסשטעל קורס אויף אידיש

זום

האירוע יתקיים ב:

זמן התחלה: ביום חמישי, דצמבר 31, 2020 - 07:00 PM
זמן סיום: ביום חמישי, דצמבר 31, 2020 - 10:00 PM
אזוי ווי אסאך האבן געבעטן מיר זאלן עפענען אן אויסשטעל קורס אויף אידיש, אזא וואס זאל פאסטן אויך פאר אויסלענדישע איינוואוינער, עפענען מיר יעצט צום ערשטן מאל אויף אידיש א נייער לערנונג'ס גאנג אויף א גרינדליכן פארנעם צו אויסשטעלן ספרים. באקוועמע שעות, צוגעפאסט צו די אויסלענדישע איינוואוינער.

אויסשטעלן ספרים איז אן ארבעט וועלכע קען צושטאנד קומען אויך פונדערהיים - אויסצושטעלן ספרי קודש און חול, און פארדינען געלט אין א קורצע צייט, אן זיך איבערצושטרענגען.

יעדן חודש פון דאסניי גייען ארויס הונדערטער ספרים. דאס איז א גאלדענע געלעגנהייט צו עררייכן אן אייגנארטיגער פאך, וועלכער ערמעגליכט ווייטער צו פארזעצן מיטן תורה לערנען, און גלייכצייטיג זיך אויך באשעפטיגן מיט ספרי קודש, און זיך מתפרנס זיין בכבוד.

דער קורס איז באגרעניצט מיטן צאל באטייליגער.

פאר מער איינצעלהייטן און זיך איינצושרייבן קליק דא

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח מודעות | קניה מכירה

לוח דרושים

למעלה