תהליך עיצוב כתובה אמנותית מעוטרת, על טהרת האלמנטריקים:
.https://www.youtube.com/watch?v=VxyCizdqiOc

לצפיה בוידאוטוב:
https://video-tov.ml/watch/VxyCizdqiOc

____________________________________________________________
אלמנטריק| https://jew10.com/
(y)כדאי להירשם! ערוץ מדריכים והשראה | Tutorials & Inspiration
החינמיים להורדה :sleep: