לבית האבלים ברח' אבן האזל הגיע מכתב תנחומין מרטיט מביתו של מרן שר התורה בו הוא מפרט על גדלותו העצומה של הנפטר ואומר: "איננו יודעים חשבונות שמיים".

המכתב הדגיש את גודל האבדה בהסתלקותו של הרב טודרוס גולדבלט זצ"ל אך נסך נוחם באלמנה וביתומים הרכים.
הרב חיים טודרוס זצ"ל היה מדמויות ההוד של שכונת עזרת תורה הירושלמית. במשך כל חייו שקד על התורה כשרעייתו ציפורה עוסקת בקירוב רחוקים ומחנכת מוערכת בבית הספר 'שובו' של קהילת ברסלב.
לפני כשנה וחצי חלה בראשו ואושפז בבית החולים הדסה הר הצופים. את ייסוריו נשא בדומיה ואף עודד את בני משפחתו ושינן כי יהודי אף פעם לא נשאר לבד ועליהם לקבל את רצונו של הקב"ה באהבה.

לסיפור המלא הקליקו כאן>>>

הרב גולדבלט זצ"ל עבר 2 ניתוחי ראש להסרת הגידול אך שלא צלחו ומצבו הידרדר במהירות. בחג שביעי של פסח עוד הספיק להתפלל במניין אך כשחזר לביתו פונה לבית החולים הר הצופים שם נפטר בצאת החג.
הותיר אחריו 9 ילדים בבית כשהקטנה תינוקת בת שנה וחצי שנולדה כחודש לאחר שחלה.
את כל חייו הקדיש לתורה הקדושה ונותר חבוק ודבוק בה עד יומו האחרון. למרות גדלותו העצומה התהלך בפשטות והאיר פנים לכל אדם, בלבביות וענווה כשחיוך תמידי נסוך על פניו.

בהלווייתו ספד לו חמיו הגאון הרב מיכל זילבר שליט"א ואמר: "מתי הוא ההבדל בין הבורח מהכבוד לרודף אחר הכבוד, והרי שניהם אינם נפגשים יחד עם הכבוד, אלא שההבדל הוא בשעה שאינם יכולים עוד לברוח, שאז הבורח מהכבוד הכבוד משיגו. ועתה, ר' חיים תפסנו אותך, כל ימיך היית בורח מהכבוד, אולם עתה אינך יכול לברוח עוד"
כאמור בתחילת השבוע הופתעו האבלים לקבל מכתב תנחומין ממרן שר התורה. במכתב מופיעות המילים הבאות בכתב קדשו: " מכתב תנחומין למשפחת הגאון השקדן ר' חיים טודרוס גולדבלט זצ"ל.

המנוח ז"ל הזדכך בייסורים קשים ומרים, איננו יודעים חשבונות שמיים אך ודאי זכות עמלו בתורה תעמוד למשפחה היקרה שיראו נחת דקדושה ובריאות בנפש ובגוף ולא יוסיפו לדאבה עוד"
כעת נערכת דחופה על ידי קופת ועד הרבנים המבקשת בכל לשון:
"מדובר תלמיד חכם עצום, עזרו לנו לתמוך באלמנה שנותרה לבדה עם תשעה יתומים בבית, למען הילדים הרכים ולמען כבוד התורה"

לתרומה הקליקו כאן>>>