ער"ח סיון, היום המסוגל לתפילת הורים על צאצאיהם. שיגדלו בתורה וביראת שמים, שנזכה לפרנס אותם בכבוד, ולחתן אותם עם בני זוג מתאימים, שיהיו מדותיהם תרומיות, וכל החלומות הכי ורודים שלנו על ילדינו.

לנוחותכם, מצו"ב נוסח תפילת השל"ה שכתב שהזמן המסוגל ביותר לאומרה הוא ביום ער"ח סיון. בשנה זו שער"ח סיון חל בשבת, יש לברר אצל הרב שלכם האם ניתן לאומרה בשבת, או שיש להקדים ליום שישי או ליום חמישי. שנזכה כולנו לצאצאים מאירים בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.

מצו"ב קובץ להורדה והדפסה.

תפילת אבות על בנים~1.jpg