ככה היתה נראית שיחת ההזמנה שלי עם הלקוח- משרד הפרסום מוטי נאה. שימו לב, בצד כל אמירה של הלקוח, מופיעות המחשבות שלי תוך כדי הבנת ההזמנה.

ר1.JPG


התמונה שהלקוח שלח:

ר2.JPG


כדי להבין כיצד הגעתי לתוצאה הזו:

ר9.JPG


לחצו כאן...