שני קמפיינים מרתקים מונחים על שולחננו. הקמפיינים לקוחים מרחבי העולם, שניהם עוסקים בבניה: האחד בבנית בית אישי ללקוח, ללא צורך בתשלומי שכירות שמותירים את השוכר עם מקום למגורים, אך שום דבר מבחינת מקום ממשי השיך לו.

השני: דווקא עוסק בהפצת מזון כשר קפוא בארה"ב הניתן לאכילה תוך בישול של מספר דקות תמימות. אך גם בו אפקט הבניה היה חשוב למפרסם, על מנת לסבר את אזנינו, כמה חשוב לו ליצור סביבה תומכת לאכלי כשרות- גם כאשר הם לא נמצאים בקרבת הבית.

מדור עם כיתוב57.jpg


להמשך קריאת הטור "כאן בונים מגדלים באוויר".