חיים קוטלר

אחרי הכנות קדחתניות וערבי רתימה סוחפים, עם מאות שגרירים נאמנים ונמרצים, הקמפיין האדיר 'מאירים בקדושה - נושאים בעול הפצת הזוה"ק בעולם' מטעם מרכז מוסדות אשלג בני ברק - מגיע לשעת השין.

"הצלחת הקמפיין, שירים את קרן הזוה"ק בעולם, תלוי בהירתמות מלאה של הציבור שייענה לקריאת גדולי הדור ויתרום כמיטב יכולתו למען המטרה הנשגבה", מסכמים יוזמי הקמפיין בציפיה דרוכה.

הקמפיין האדיר, שמתקיים בימים אלה, י"ז-י"ח אלול, לדברי יוזמי הקמפיין, "מעניק הזדמנות בלעדית וחד פעמית, לכל אוהדי ומעריצי בית אשלג לצד כל הוגי תורת הסוד, לקחת שותפות של אמת בפרויקט המיוחד הזה, אשר בימים אלה מתקרב ל-50 שנות פעילות בלתי פוסקת של לימוד והפצת הזוה"ק בארץ ובתפוצות".

הפצת הזוה"ק כולל את כל המימדים האפשריים, כולל שיעורים מוקלטים ומשודרים אונליין למאזינים בארץ ובעולם, לצד הפקות דפוס יקרות ומושקעות במיוחד, ביאורים חדשים בספר הזוה"ק ושיעורים חדשים בכל רחבי הארץ.

הקמפיין מגיע על רקע ריבוי אסונות הדוחק והקריסות בציבור, בתפילה כי השותפות תגן בעד כלל ישראל ותמנע את כל הסכנות, כמאמר הזוה"ק: "בחיבורא דא דספר הזוהר, יפקון מן גלותא ברחמי".

את כל מערך הפעילות האדירה הזאת, משאת ליבו ונפשו של כ"ק אדמו"ר מאשלג בני ברק שליט"א, הוא עצמו נושא אותו על כתפיו, ובדיוק לשם כך התייצבו החסידים והידידים, לשאת עמו בעול הכבד ולהגביר את הפעילות ביתר שאת.

"הפעילות הענפה בכל רחבי הארץ, הכוללת הקמת עמדות בבתי המדרש ופרסומים מרשימים אודות החשיבות הגורלית, מגיעה כעת לרגע האמת, וזה הזמן לפתוח את הלב ולתמוך בפעילות קדושה זו, אשר בוודאי תגן על התורמים בכל ענייניהם ותזכה אותם בברכת שנה טובה ומאושרת".

תרמו עכשיו: https://www.charidy.com/ashlag/123456

או בעמדות השונות בבתי המדרש או בנדרים פלוס/קהילות, או במוקד הטלפוני בטל: 03-7989808