יצליח לתפוס את השלב האחרון לכיסא המלכות? (אוריאל פלד מצליף, עיתון 'בקהילה)

IMG_20200305_083349_850.jpg
וזה השער של מגזין עיתון 'משפחה' אותו אייר אבישי חן.

ESSKDRKWoAAG-iz.jpgהקולות שברחו לאנשהו כנראה... (מוטי הלר, 'המודיע')

05 03 2020 בחירות קורונה (Large).jpgואלו שהיו אמורים להגיע והתעופפו למישהו... (שניאור ליפסקר)

ביבי מוכןלגמרי (Large).png


עוד שלושה מנדטים לגוש הימין, זה כל הפח! (אבישי חן, חדשות 'משפחה').
ויהי אחר הבחירות 3 משפחה תשפ צבע (Large).jpgלא אמרו שהכינרת שלנו גדושה עד גדותיה? מישהו צריך להוריד את המפלס של האיזור השמאלי. (יוני גירשטיין, יתד)

דגים יוני.JPG
שבוע טוב ומבורך ורק בשורות טובות!
פורים שמח! בתפילה שיתקיים במהרה בימנו : "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר".