היערכות לתפילתו המיוחדת של הגר"ש גלאי בקבר החזו"א בזאת חנוכה

כל התורמים למגבית יזכו שהגאון הצדיק רבי שמעון גלאי יעתיר עבורם לישועות במעמד התפילה המיוחד בזמן המסוגל לישועות - זאת חנוכה * הגר"ש גלאי למנכ"ל בוני עולם: ובוודאי שהמשתתפים עם 'בוני עולם' בבניית עולמות מלאים יזכו בכוח ימי החנוכה לניסים ולהצלחה וברכה וכן לסייעתא דשמיא מיוחדת איש איש כפי הנצרך לו".

עיצומו של היום האחרון של חנוכה, זאת חנוכה, ידוע ומסוגל לישועות גדולות ורבות. על פי הספרים הק' הסגולות הרבות המסבבות את היום יכולות להשפיע שפע רב וישועות למעלה מדרך הטבע, ביום המוזכר כיום חתימת הדין שהחלה בראש השנה, אשר על כן, קיימת ציפיה והתרגשות רבה בקרב קהל שלומי אמוני ישראל לקראת התפילה המיוחדת של הגה"צ הגר"ש גלאי, שרבים נושעו מברכותיו, אשר יעתיר ביום המסוגל לישועות, עבור המשתתפים במגבית המיוחדת של 'בוני עולם'.

רבים כבר הצטרפו לקריאתם של גדולי ישראל וברכתם עבור תורמי מגבית ארגון 'בוני עולם' לרגל חג חנוכה, ורבים נוספים מבקשים להצטרף ולזכות ששמם יוזכר בתפילתו הגדולה של מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שמתקיימת מזה 10 שנים. סיפורי ישועות רבים ומופלאים על אנשים שנושעו בזכות התפילה הן ברפואה שלמה הן בזיווג הגון, ועוד ישועות רבות שרבים נצרכים להם, סיפורים רבים אלו מגיעים למשרדי הארגון מצד תורמים שנושעו בעבר לאחר השתתפותם במגבית, ולא מעטים מהם מבקשים לשוב ולהשתתף ולזכות לישועה נוספת למעלה מדרך הטבע.

זכה ארגון 'בוני עולם' להיות קרוב למלכות ולהתברך מפיו של מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי, פעמים רבות. העיד הרב גלאי באופן אישי שארגון 'בוני עולם' אותם הוא מכיר במשך שנים ארוכות, לא מתייאשים מאף זוג כדי לסייע להם לזכות בפרי בטן, וכי הוא מעיד על מקרים שהיו קרובים אליו והם לא פסקו מלסייע עד שנשמעה הבשורה המשמחת.

בעת שביקר מנכ"ל ארגון בוני עולם בישראל הרב אליקים לבנון אצל הגר"ש גלאי זכה לשמוע דברי חיזוק לקראת המגבית. "אנחנו נמצאים במצב שגם בימינו ביקשו הצוררים בני ישמעאל ימ"ש, לטבוח ולהכרית נפשות רבות מזרע ישראל, ודווקא לעת הזאת - צריכים להתחזק ביותר בריבוי הברכה לדורות הבאים, ובפרט בסיוע למי שממתינים להיפקד בזרע של קיימא, שזהו המשכיות הדורות של עם ישראל ובכך יהיה מידה כנגד מידה למה שחוללו הזדים הארורים לאלפי נפשות מבני עמנו, הי"ד".

"ואכן, בה בעת שצוררי האויב ביקשו - ולהוותנו עדיין הם מבקשים - לקטול כמה שיותר מבני ישראל רח"ל, וזממם (בל תפק) הוא לחסל ולהשמיד את המשכיות שלשלת הדורות של העם הנבחר, פועל 'בוני עולם' להבאת עולמות חדשים אל בתיהם של המצפים לישועה".

עוד הוסיף הגר"ש גלאי ואמר: "אתם 'בונים עולמות', כפשוטו. 'בוני עולם' - בונים עולמות. וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ובזכות כך שאתם בונים את העולם, הקב"ה יעזור שתזכו להצלחה רבה בהמשך פועלכם. ובוודאי שהמשתתפים עם 'בוני עולם' בבניית עולמות מלאים יזכו בכוח ימי החנוכה לניסים ולהצלחה וברכה וכן לסייעתא דשמיא מיוחדת איש איש כפי הנצרך לו".

בימים אלו מקיים ארגון בוני עולם מגבית עבור מאות זוגות חשוכי ילדים המייחלים לקרן אור שתאיר להם באפלה, ולזכות בס"ד להיוושע בזש"ק.

חלק מהזוגות עוברים שנים ארוכות קשות ומתישות. הם רצים מטיפול לטיפול, לחלקם כבר אין את האמצעים הכלכליים המאפשרים להם להמשיך ולהגיע לטובי הרופאים.

קרן האור באפילה הגדולה האופפת אותם, היא פעילות ארגון 'בוני עולם'. הארגון שהוקם ע"י הרב שלמה בוכנר מארה"ב, שאף הוא לא זכה להיפקד בזש"ק ומכיר היטב את הקושי ובהנהלת הרב אליקים לבנון אשר תומך ומסייע בכל מה שנדרש כדי שהזוגות יוכלו להכניס את האור לבתיהם, ולזכות לברוא עולמות.

בימים אלו, כאשר על דלתות 'בוני עולם' מתדפקים זוגות נוספים המבקשים תמיכה וסיוע, פונים בארגון ללבבות עם ישראל, ומקיימים כאמור מגבית מיוחדת על מנת לתת את ההזדמנות לכולם להיות שותפים להבאת האור ובריאת העולמות, ולאפשר לכל זוג לראות את הניסים והנפלאות גם בזמן הזה.

הצטרפו להזדמנות הנדירה ותרמו למען הזוגות המצפים לישועה קרובה. 1800-300-307.