יעקב, אין לי כסף לקנות לחם!!, אתה תצטרך ללכת לישון רעב, מצטער!!! ניתן קצת לקטנים וזהו.
זה מה ששמע ר' יענק'ב כשהוא נכנס הביתה מפי זוגתו!
איך הוא יוכל מחר להמשיך ללמוד אם הוא יהיה רעב???? איך הוא יוכל להתפלל אם הוא יהיה רעב????
אבל אין כסף.
אין.


ר' יענק'ב?, זה היה יוס'ל מהבית כנסת, אתה מחפש עבודה????
כן. מה אני יכול לעשות. אני רעב. אין לי כסף לקנות כלום.
שמעתי שהצרכניה מחפשת קופאי. מה????? שאני יהיה קופאי????? הדבר הכי בזוי שיש???
לא. בשום אופן לא.

רחל, אני רעעעעב מאוד.
מה אני יעשה????? שאני יביא לך אוכל משמים????

שלום ר' מנחם, אוווו, שלום ר' יענק'ב מה אתה מחפש בצרכניה שלי??.
שמעתי שאתה מחפש קופאי, זה נכון, כן וודאי השיב לו ר' מנחם אבת אאאתתתה??? אני לא מאמין.
ר' מנחם, הגיעו מים עד נפש. אני לא יכול יותר. זהו.
פרנבה שקצת מביאה פרנסה. רק קצת.

יום חמישי 9:30 בלילה.
חיים מגלגל את העגלה בשבילי הסופר המוכרים לו ביותר, כשהגיע לאזור הירקות הוא הבחין.
הוא הבחין.
הוא התחיל להתעצבן.
התור היה אאאאארווווך מדי.
אחרי כמחצית השעה הוא גמר את הקניה והולך לתור, לא לפני שהוא שם את העגלה לפני חמש דקות, הוא תפש את התור.
אבל זה לא עזר לו הרבה. היו שם מאוד הרבה אנשים לפניו.
השעון ממשיך והרתיחה עולה.
יענקי!!!!!!! נשמע הצעקה מפיו, אולי יותר מהר!!! מחר שאבע'ס!!!. הוא קיבל רק מבטים שגם רצו. אבל אי אפשר זה תור ארוך.
נו!!! נוווו. יענק'י!!!!
ר' יעקב קצת נלחץ הוא מקבל גערות מכאן ומשם אבל מה הוא יכול לעשות הוא עובד שם כבר מהבוקר.
הגיע התור של חיים, ור' יעקב התנהל לאיטיות, הוא הרי עבד שם מהבוקר.
אולי יותר מהר!!!!, כאן הם היו גערות ממש, נווווווווווו!!!!!
ר' יעקב עומד נכלם ומבויש כולו.
למה הוא נכנס לסיפור הזה??? למה???.
הוא היה חייב. אין ברירה.
יום א' ד' חשון תשפ"ב, צרכניית......
הלכתי לקנות לחם. אני צריך. ליד הבית לא היה.
שכחתי את האשראי ולא היה לי מזומן.
שאלתי את הקופאי אם אני יכול לשלם מחר??
לא. אי אפשר.
הלכתי להחזיר את הלחם, אבל פתאום אני שומע את הקופאי אומר לי, "אני ישלם על זה".
מה פתאום!!!!!!!???????, אני לא מוכן אני יסתדר אמרתי לו.
לא אתה לא מחזיר אתה לוקח ואני משלם. לא שאל לא ביקש. הוא קבע עובדה.
לקחתי. אמרתי לו שאני ישלם לו מחר.


קופאי הוא לא "כלומני'ק", הוא לא מבוזה.
הוא צריף פרנסה.
הוא לא חייב לך כלום.
הוא לא צריך לקבל גערות.
הם אנשים טובים.
חבל על כל מי שהוא מבייש אותם וכד'.
אתם לעולם לא תבינו אותו!!.

את הקופאי.