הגר"ש גלאי בברכה נדירה לקראת ימי החנוכה:
"ובוודאי שהמשתתפים עם 'בוני עולם' בבניית עולמות יזכו לסייעתא דשמיא מיוחדת"

"הם רצו להכרית את זרע ישראל ו'בוני עולם' מקימים את הדורות הבאים של כלל ישראל", אמר הגר"ש גלאי לראשי ארגון 'בוני עולם', ובירך את התורמים והשותפים בבניין הדורות הבאים, להיוושע בכוח ניסי החנוכה


"היוונים גזרו על בני ישראל שלא לישא נשים, וחז"ל כבר אמרו כי זו הייתה אחת מהגזירות הקשות ביותר שהיו לעם ישראל. ולמה, משום שרצונם היה להכחיד את המשך שרשרת הדורות של עמנו. אנחנו נמצאים במצב שגם בימינו ביקשו הצוררים בני ישמעאל ימ"ש, לטבוח ולהכרית נפשות רבות מזרע ישראל, ודווקא לעת הזאת - צריכים להתחזק ביותר בריבוי הברכה לדורות הבאים, ובפרט בסיוע למי שממתינים להיפקד בזרע של קיימא, שזהו המשכיות הדורות של עם ישראל ובכך יהיה מידה כנגד מידה למה שחוללו הזדים הארורים לאלפי נפשות מבני עמנו, הי"ד".

דברי חיזוק אלו לעת הזאת זכה לשמוע מאת הגאון רבי שמעון גלאי בעת שיחה מיוחדת שקיים עמו הרב אליקים לבנון, מנהל ארגון 'בוני עולם' בישראל, ששטח בפניו עובדות מפעימות אודות אלפי זוגות יקרים, שגם בימי המלחמה הקשים הללו זוכים, למרות הקושי, למענה מקצועי, מהיר ויעיל מבלי לוותר כקוצו של יו"ד על שמירת כל גדרי ההלכה הצרופה.

ואכן, בה בעת שצוררי האויב ביקשו - ולהוותנו עדיין הם מבקשים - לקטול כמה שיותר מבני ישראל רח"ל, וזממם (בל תפק) הוא לחסל ולהשמיד את המשכיות שלשלת הדורות של העם הנבחר, פועל 'בוני עולם' להבאת עולמות חדשים אל בתיהם של המצפים לישועה.

הרב אליקים לבנון מנהל 'בוני עולם' בישראל הדגיש בפני הגר"ש גלאי, את העובדה כי גם תחת מטחי הרקטות והאזעקות, ממשיכים בארגון ללוות את הזוגות המצפים לזש"ק, ולהעניק להם את סל השירותים הנרחב במעבדות השונות. הוא ציין את החשיבות הרבה שרואה הארגון ברצף הטיפולי הנדרש על מנת שלא לגדוע את התקווה אצל הזוגות.

בנוסף, המעבדות המתקדמות בתחום הסיוע למשפחות המצפות לישועה, ערוכות לפעילות רציפה אף בשעת חירום, כאשר למרות המצב, נדרש הפיקוח ההלכתי המהודר של ארגון 'בוני עולם', באמצעות מערך ההשגחות ההלכתי 'לב דניאלי' אשר עומד בקשר רציף עם פוסקי ההלכה מכל העדות והחוגים כדי שלא תצא תקלה תחת ידם ח"ו.

הרב לבנון אף ציין בפני הגר"ש גלאי, כי בתקופה זו רבים מן הזוגות חשים מועקה וזקוקים לתמיכה מורלית ורגשית נוסף על ההתמודדות עם ההמתנה להיפקד בזש"ק, והגר"ש התעניין אודות התמיכה המיוחדת שמקבלים הזוגות בימים אלה. הרב לבנון פרש בפניו את פעילות מוקדי התמיכה הטלפוניים הייחודיים בהם למעלה מ-20 יועצים מומחים אשר נותנים מענה במשמרות ומנווטים את הזוגות מול מערכת הבריאות, כשבמקביל, גם נשים אשר חוות רגעים קשים בממ"ד, ללא ילדים, דבר המציף את הקושי ומגביר אותו, זוכות לסיוע ותמיכה רגשית מיועצות הארגון.

"אתם 'בונים עולמות', כפשוטו. 'בוני עולם' - בונים עולמות. וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא", אמר הגר"ש גלאי בעת פתיחת המגבית המיוחדת של ימי החנוכה לטובת אלפי הזוגות המצפים לישועה, "ובזכות כך שאתם בונים את העולם, הקב"ה יעזור שתזכו להצלחה רבה בהמשך פועלכם. ובוודאי שהמשתתפים עם 'בוני עולם' בבניית עולמות מלאים יזכו בכוח ימי החנוכה לניסים ולהצלחה וברכה וכן לסייעתא דשמיא מיוחדת איש איש כפי הנצרך לו".​