GRAF_I.png

האמת שחיפשתי קצת להבין על דירוג אשראי
מה זה?
איך זה עובד?
ולמה זה משנה לי?
והנה התוצאות בקצרה
בעצם יש שתי מושגים שצריך להבין
אחד זה מערכת נתוני אשראי
והשני זה דירוג אשראי
מערכת נתוני אשראי:
בעצם סוג של טבלת אקסל (מסודרת יפה)
בה נכנסים כל נתוני האשראי שלנו
אז מה נכנס לשמה?
שתי סוגי נתונים
נתונים חיוביים ונתונים שלילים
מהם נתונים חיוביים?
שיקים שכובדו

אשראי שמשולם בזמן
תשלומים לעירייה, לחברת חשמל, לחברת המים וכו'
שמשולמים בזמן
הוראות קבע שמכובדות על ידי הבנק
מהם נתונים שליליים?
אז כמובן כל מה שכתבנו לפני זה הפוך
אבל
יש עוד כמה
כמובן תיק בהוצאה לפועל
אי עמידה בהלוואות
משכנתא שחזרה
אבל יש עוד נקודות שצריך לשים אליהם לב
לדוגמא
ביקשתם כמה הלוואות בזמן קצר
זה נתון שלילי
ניצלתם את רוב מסגרת האשראי שלכם
זה גם נתון שלילי
דירוג אשראי:
כשאתם באים לבקש מהבנק או מכל גוף מסחרי אחר אשראי
(גוף מסחרי יכול להיות כמובן חברת אשראי אבל גם כשאתם פותחים קו טלפון ומשלמים בהוראת קבעזה מתן אשראי)
אשראי זה בעצם כל שירות שיש בו חוב כספי
משכנתא
הלוואה
מסגרת בחשבון
כרטיס אשראי
וכמו שכתבתי בסוגריים אפילו קו טלפון
הגוף שנותן את השירות לא מתעניין באותיות הקטנות של הדוח שלכם
בשביל זה יש שלוש לשכות אשראי בארץ
לשכות האשראי מכמתות את כלל הנתונים לציון
הציון בנוי לפי מודלים מסוימים
בין מספ אחד הנמוך ביותר
למספר הגבוה ביותר
(גם למספרים יש מודלים מה המספר הנמוך ומה הגבוה)
שבעצם קובעים את היכולת שלכם לעמוד בהחזרי אשראי
כשהבנק (לשם המשל)פונה לחברת האשראי
הוא מבקש שתי נתונים
א חיווי אשראי
שהמשמעות היא האם לתת הלוואה או לא
לזה חברת האשראי נותת תשובה של כן או לא
אבל אם התשובה היא כן
מגיע השלב של הדירוג
שהמשמעות שלו היא מה הסיכון באשראי הזה
לכן לקוח שיש לו דירוג אשראי נמוך
ישלם במשכנתא(לשם הדוגמא) אחוזי ריבית יותר גבוהים מהשכן שלו
מה שנקרא מרווח סיכון
במשכנתא זה יכול להיות אפילו רק חצי אחוז
עם פריסה לשלושים שנה זה הרבה כסף
עכשיו לשאלת הרלוונטיות
מה החלק שלנו בדירוג האשראי
בשביל לענות על השאלה הזו נתייחס לנושא חשוב
מה נכנס לתוך דירוג האשראי?
אז נתחיל עם מה לא נכנס
לא מגדר, לא גיל, לא הכסף שיושב בבנק, ולא רמת ההכנסה.
מה כן נכנס?
העמידה או אי העמידה שלנו בתשלומי חובות
שזה כולל חובות לבנק
לרשויות החוק
ולכל גוף מוכר
כמות האשראי שיש לנו
וותק בניהול מערכות אשראי
אחוזי ניצול של מסגרות אשראי
שיקים שכובדו או שהוחזרו
הוראות קבע שהוחזרו
וכמות בקשות האשראי שלנו
מה זה נוגע אלינו?
או יותר נכון
מה אנחנו צריכים לעשות עם המידע הזה
אז אני יתחיל עם מה שהיה הפרטנר שלי למאמר הזה
סיפר לי מישהו
שממוצע הריביות שלו במשכנתא הוא בערך 1.25%(1) יותר מהנורמה
כששאל את המבינים בתחום למה
התשובה היית בגלל שחזרו לו כמה חיובים
הוא הוכיח לבנק נותן המשכנתא באותות ובמופתים שזה עיניין נקודתי בחשבון מסוים
אבל זה לא עזר
בגלל שהדירוג אשראי שלו נשאר נמוך
אז מה אנחנו צריכים לעשות
דבר ראשון להימנע מחיובים חוזרים
מחריגות ממסגרת האשראי
ואפילו ככל האפשר מניצול של 70% ממסגרת האשראי (עדיף מסגרת גבוהה וניצול נמוך ממסגרת נמוכה וניצול גבוה)
להשתמש בכרטיס אשראי בתבונה (אין הכוונה להכנס לשאלת השימוש בכרטיס אשראי ביחס לניהול פיננסי)
כי אם אנחנו לא משתמשים באשראי לא נכנסים נתונים חיוביים לדוח שלנו
להימנע ככל האפשר מבקשות אשיראי מיותרות זה גם מוריד לנו את הציון
(ככל שאנחנו עושים סקר אשראי אם הבקשות בטווח זמן מסוים בערך שבועייםולאותה מטרהסופרים את זה כבקשה אחת)
וגם להימנע מהרבה הלוואות
עדיף הלוואה אחת גדולה מכמה קטנות
וכמובן להתנהל בחכמה
זו לא רק השאלה האם יאשרו לכם אשראי
אלה גם כמה תשלמו עליו
ומה שנקרא טווח סיכון יכו להיות מאד יקר

יש לכם דירוג שלילי
גם לזה יש פתרונות
אבל קצרה היריעה
מה שבטוח שעדיף להימנע מדירוג שלילי
מאשר להתמודד איתו לאחר מעשה
בהצלחה