גלריה היסטורית: כל גדולי ישראל מכל החוגים תחת ארגון 'בוני עולם'
אדמו"רים, ראשי הישיבות, פוסקי הדור וחברי מועצות החכמים של שלושת החוגים התאחדו למטרה משותפת ופתחו את מגבית 'בוני עולם' במטרה לעמוד לימין הארגון שבונה עולמות * צפו בגלריה ההיסטורית


מרנן ורבנן גדולי ישראל ממשיכים לעמוד לימין ארגון 'בוני עולם' ופותחים באופן אישי את מגבית הימים הנוראים של ארגון 'בוני עולם' תוך שהם מעניקים את ברכתם לציבור התורמים ומדגישים את החשיבות הרבה שיש בתרומה לארגון.

'בוני עולם' לוקח חלק בהבאת חיים לעולם ומסייע לאורך כל השנה לכל הזוגות הפונים אליו, ללא הבדל בין חוגים ועדות, במטרה שבכל בית יהיה ילד יהודי.

הארגון מממן את ההוצאות הרבות של הטיפולים, תומך ומסייע לזוגות בימים הקשים, ודואג מסביב למעגל השנה כדי להביא חיים לעולם ולהעניק תקווה לזוגות שקרובים לייאוש.

מאז נוסד ארגון "בוני עולם" ע"י הרב שלמה בוכנר, נולדו בסייעתא דשמיא אלפי ילדים לאחר שורה של טיפולים מורכבים ויקרים, בסיוע רפואי, הלכתי וכלכלי של "בוני עולם". ובימים אלו מתקרבים בארגון 'בוני עולם' ללידת הילד ה11,000 בלעה"ר.
מאחורי כל ילד שנולד לאחר שנים ארוכות של המתנה לפרי בטן עומדים הורים שעברו מסכת ארוכה של ייסורים וטיפולים מורכבים. עלויות הטיפולים אצל טובי המומחים בעולם בתחום הן יקרות וחלק ניכר מהמשפחות לא מסוגלות להתמודד עם העלויות הגבוהות הכרוכות בכך, מלבד ההתמודדויות הנפשיות.

עתה, לקראת הימים הנוראים, נפתחה המגבית בקריאתם ובברכתם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור מכל החוגים והעדות שרואים את החשיבות הרבה בארגון 'בוני עולם'. בין האדמו"רים והרבנים שפתחו את המגבית ובירכו את התורמים ניתן לציין את כקש״ת מרנן האדמו״רים מבעלזא, ויז'ניץ, צאנז, סערט ויז'ניץ, מכנובקא ואלכסנדר, מרנן הגרמ"ה הירש, הגר״מ שטרנבוך, הגרב"ד פוברסקי, הגר"מ מאיה, הגר״ש שטיינמן, הגר״ד כהן, הגר״ש מחפוד, הגר"ש גלאי, הגר״א יוסף, הגרמ״ש אלדשטיין, הגר"מ בן שמעון, הגרש"צ רוזנבלט, הגר"ע פריד, הגר"י אפרתי, הגרמ"ש קליין והגר"מ גרוס.

צפו בגלריה:

האדמו''ר מבעלזא.jpg
0b1cfd99-1c01-4c44-92a3-0bb2650e2f42.jpg
2cb5a766-8459-4fef-902a-1b31a44f7919.jpg
5eacabf2-8044-42c7-b6b4-e9f4739b1780.jpg
8de61be8-8543-4fe7-b248-694c65407415.jpg
8e969191-e576-44d9-8cc4-8a08320c7596.jpg
9a95f36e-3f6f-4c7b-8073-ade780e5c2d1.jpg
9ed59bc2-fe0a-45ee-ac0e-23509e676ac8.jpg
69dd6603-4471-4941-87bd-a2aef1397ca6.jpg
72c5cd7a-5056-42f5-be6f-9b69b7886024.jpg
93c98be7-5219-414a-8684-de17e93ee876.jpg
93d06be8-9a64-4196-9aa5-714dc9c07a99.jpg
99c8a9d9-3c25-4aa1-8f08-a4715dd9e3a7.jpg
0649c261-429f-4a85-aac7-91add12a1c5b.jpg
31110e12-a70e-495f-996b-1639cf378b35.jpg
330990af-03d1-443b-8ab3-1e203c063b3a.jpg
a2330ad7-f899-4134-8e95-63dfe25ed75a.jpg
a1022575-3f8a-4492-b1d4-f73a7ab8b4d6.jpg
ab7d5856-f29f-4f3d-8c79-6619ef025a0d.jpg
eb2802f4-6684-4830-aa5c-a688901088e6.jpg
סערט ויזניץ.jpg
533614.jpg
11111111.jpg