בטור הקודם הבנו מה זה 'עוסק פטור' ומה זה 'עוסק מורשה'. כעת, לאחר שנגשנו על פי הצורך להירשם במע"מ - יש לדווח גם למס הכנסה.

כל בעל עסק מוכרח להגיש מיד עם תחילת העיסוק (פעילות המניבה הכנסה) או פתיחת העסק, הודעה לפקיד השומה (משרד מס הכנסה) באזור בו מתקיימת הפעילות העסקית. בהודעה יש לכלול את הפרטים האישיים וכל הפרטים הנדרשים על העסק: מהות העיסוק, כתובת וכדו'. טופס פתיחת תיק כולל את כל הנדרש להודעה זו מס' טופס 5329

אציין כי זוג נשוי מנהל במס הכנסה תיק אחד על שם שני בני הזוג, כשאחר מהם הוא בן הזוג הרשום, ניתן לבחור מי מבין בני הזוג יהי' הבן זוג הרשום.


ספרי החשבונות בעסק

על כל בעל עסק חובה לנהל פנקסי חשבונות מיד עם תחילת הפעילות, לפי ההוראות והכללים שנקבעו בהתאם לסוג העסק.

מומלץ לקבל הדרכה בנושא ניהול ספרים כדי לוודא שהנכם עומדים בהוראות החוק.

רישום תקבול – יש לרשום מיד עם קבלת התקבול (גם בשיק דחוי)

עסק שיש לו בעיה בנסיבות מוצדקות לנהל את הספרים הנדרשים יכול לבקש בקשה מנומקת להקלה בהוראות ניהול ספרים

עוסק פטור – חייב בניהול פנקס קבלות, ותיק תיעוד חוץ בלבד.

ישנם מקרים שישנה חובת הגשת דוח על ההכנסות למס הכנסה אבל אין חובה לנהל פנקסי חשבונות (שכ"ד למגורים, ריבית מהבנק, וכדו')


office-594132_1920.jpg

תמונה ותמונת שער: pixabayמקדמות מס הכנסה


לאחר פתיחת התיק יישלח אליכם פנקס מקדמות לדווח מחזור העסקאות ותשלום מקדמה על חשבון המס לפי השיעור שנקבע בפנקס, את הדיווח והתשלום יש לבצע מידי חודש/חודשיים בדואר או במערכת של רשות המיסים.

אם נראה לכם ששיעור המקדמה גבוה מידי ולא תגיעו לתשלום מס כ"כ גבוה או לא תגיעו בכלל לחבות במס, ניתן לפנות למס הכנסה ולבקש להקטין או לבטל את המקדמות, למייצג יש אפשרות לטפל בזה דרך מערכת שע"ם למייצגים (שאילתה 002 415).ניכוי מס במקור

דרך נוספת לגביית מס הכנסה היא דרך ניכוי במקור מתשלומים שתקבלו מלקוחות, ישנם לקוחות המחויבים לנכות מס במקור מתשלומים שלהם לפי ההוראות.

סכום המס שנוכה ניתן להפחתה מתשלומי המקדמות שהנכם נדרשים לשלם למס הכנסה.

שיעור ניכוי המס הרגיל על שירותים ונכסים הוא 30%, ניתן להגיש בקשה למס הכנסה להקטין את אחוז הניכוי או לקבל פטור מלא מניכוי במקור. למייצגים יש אפשרות לקבל את האישור עבור הלקוחות שלהם דרך מערכת שע"ם (שאילתה 002 413).

כאן תבדקו אם יש לכם אישור ואת אחוז הניכוי שנקבע לכם.


מעסיק עובדים או משלם שכירות

יש חובה לפתוח תיק ניכויים ולדווח בו מידי חודש/חודשיים על תשלומי המשכורות או השכירות של העסק ולנכות מס במקור מהעובדים או מהמשכירים אם אין להם אישור או פטור.דו"ח שנתי

יש להגיש מידי שנה עד לסוף חודש מאי-יוני על כל שנת המס שעברה, על הכנסות שהיו לכם מכל המקורות, את הדו"ח מגישים המערכת המקוונת של רשות המיסים ולאחר מכן יש להגיש את הדוח עצמו פיזית לרשות המיסים יחד עם כל הצרופות.

אי הגשת דו"ח או הגשה באיחור מחייבים בקנסות גדולים, הי' לי מקרה שהגיע אלי לקוח עם קנסות של למעלה מ 100,000 ₪, על אי הגשת כמה דוחות. חשוב לדעת שיש להגיש את הדוחות כל זמן שהתיק פעיל במס הכנסה כדי להימנע מקנסות מיותרים

אם לא תוכלו להגיש את הדוח בזמן ניתן לבקש ארכה להגשה באיחור ללא קנס.

מס הכנסה מפרסמים מידי שנה חוברת הדרכה "דע זכויותיך וחובותיך" למילוי הדוח השנתי.דוח שנתי מקוצר

לבעלי הכנסות נמוכות עד 60,000 ₪ בשנה, ניתן להגיש דוח שנתי מקוצר (טופס 137) בטופס ישנם הוראות מפורטות למי מיועד הדוח המקוצר.


סגירת עסק

במידה וסגרת את העסק יש להשלים את התהליך גם ברשות המיסים ולהודיע על הפסקת הפעילות בטופס 2550. יש לוודא לאחר הגשת בקשת סגירת התיק שהתיק אכן נסגר ויותר אין חובת הגשת דוחות שנתיים.


ייצוג ברשויות

תוכלו להתנהל מול רשויות המס דרך מייצג (רואה חשבון או יועץ מס) המקושר למערכות ויכול לחסוך ולטפל עבורכם בכל מה שקשור לרשויות ללא צורך לגשת אליהם בעצמכם.אין להסתמך על האמור במדריך זה בלבד, הנכתב כאן נועד לתת מידע כללי


קישור למאמר הקודם

נ.ב.

אם אתם מעוניינים שבפרקים הבאים נפתח את הנושאים המובאים במאמר זה, אתם מוזמנים לבקש ולשאול באפשרות התגובה בתחתית המאמר!