20%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%9920212028201-2.png

הזדמן לי אתמול לראות 'חוברת הוראות הפעלה' למזגן AMCOR
מה כבר יכול להתחדש לי בהפעלת מזגן?
בדקתי את עצמי.
והתוצאות הפתיעו, הפתיעו מאוד.
בעיקר בקשר לכל מה שקשור למזגן בשבת קודש.

א. אין צורך בשעון שבת
אם תמיד חששתי לעשות 'שעון שבת' רגיל דרך השקע או אפילו אחד מושקע בלוח חשמל.
מהסיבה הפשוטה שאין שום מכשיר חשמלי עם טיפ טיפה רגש שעושה לו טוב הניתוק הפתאומי מהחשמל (שזה בעצם פעולתו של שעון השבת הרגיל, כידוע ליודעים), מאידך לא היתה אפשרות אחרת. כן, הכרתי את ה'שעון' המובנה של המזגן שעושה כיבוי והדלקה 'רגילים' של המזגן ע"י כיוון שעון מראש בשלט.
אבל ידעתי שאפשר רק פעם אחת להשתמש בו. לכן רק בחדר של הילדים לדוגמא הייתי מפעיל אותו דרך השלט שידלק ב22:00 ויכבה ב8:00. מה שלא יעיל כלל בסלון או בחדר שינה של בוגרים שצריכים מזגן יותר מפעם אחת ביום..

והנה מצאתי:
בשלט החדש של תדיראן (ואמקור) יש אפשרות של 3-4 פעמים כיבוי והדלקה דרך השעון בשלט!!
לא, זה לא מופיע בשלט, אין מה לרוץ לשלט לבדוק ולוודא איך פיספסתם אופציה כזאת מפורשת. כי זה לא מפורש
בשביל זה צריך ללחוץ יחד על כמה לחצנים וכו' וכו' כלדקמן בהוראות המצורפות.
1651590239504.png
1651590276625.png

ב. מצב שבת - כבר קיים ובחינם. רק צריך להפעיל!

אולי נחשפתם לפולמוסים ולהכשרים של 'התקני שבת' למזגנים, אם זה חובה או הידור. ואין כאן המקום. במיוחד שרוב המזנים נרכשו בכלל לפני שחשבתם או שמעתם על הנושא הזה,
מה שבטוח ש'יש בזה הידור הלכתי משמעותי' כמו שהגדירו זאת בכמה מקומות.
והנה ההפתעה.
בכל מזגני תדיראן ואמקור היום יש להם מובנה התקני שבת, התקן שכמובן מנתק טוטאלית את ההשפעה של מה שקורה בחדר לבין פעולת המזגן - קרי: כניסת אדם מחומם, פתיחת חלון או דלת, ריבוי אנשים שבאו לבקר וכהאי גוונא.
(חוץ מדגמים מסויימים של אינווטר שצריך לבקש בהזמנה של המזגן שיוסיפו את זה).

מה שצריך זה להפעיל את זה לפני שבת.
כן, כמו פיקוד שבת במקרר, ברובם גם לאחר כל ההכשרים וההתקנים צריך להפעיל בערב שבת. גם כאן..
איך עושים זאת? הנה לפניכם במדריך.
לוחצים על הלחצן של ה+ (החץ כלפי מעלה) יחד עם לחצן הפיזור אוויר האנכי.

(זה עובד כמו ההתקני שבת החיצוניים שבוחרים בין '01' ל'05' שבורר את רמת הקור שרוצים.
גם במזגן, רק שכאן זה התקן שמובנה בתוך המערכת מטעם החברה ולא פוגע בשום רכיב ונשארת האחריות המלאה ללא שום פגע).

גילוי נאות: אין לי שום מניות בתדיראן או אמקור. רק באתי לשתף בנתונים שהפתיעו אותי שבהישג ידם של כנראה מרבית הקוראים והקוראות כאן.
היו ברוכים.
שבת שלום!
*כמובן כל הנ"ל הינו רק במזגנים מדגם ושנה מסויימת שלא הצלחתי לוודא בדיוק ממתי. בישנים כנראה שטרם יש את כל האפשרויות הללו.
** מדובר כאן על התקן שבת של מכון ההלכתי לטכנולוגיה של הרב הלפרין והרב אויערבאך זצ"ל. יש שם גם התקנים של 'משמרת השבת' שלא הצלחתי להבין אם מותקנים בכל המזגנים הנ"ל או רק בחלקם.
*** ישנה טענה מפורסמת שמזגני אינוונטר הרבה יותר זקוקים להתקן שבת מאשר מזגנים רגילים, המעניין הוא שבמכונים הנ"ל טוענים שאין הבדל ואדרבה. דהיינו - באם יש בידכם כבר התקן שבת בדגם, אין משנה אם אינווטר או רגיל, שווה בדיקה אם רוצים להפעיל התקן שבת.
  • מזגן_עילי3.jpg
    מזגן_עילי3.jpg
    KB 56.4 · צפיות: 16