images.jpg

איגוד תעשיית המזון: קמפיין נגד לרפורמת המזון המזיק

יותר משנה חלפה מאז הדיבורים במשרד הבריאות על רפורמת תעשיית המזון שתביא בין השאר לסימון מזון מזיק, אכיפת רישיונות למפעלי מזון ועוד. איגוד תעשיות...
 1. יהודה מאיר .א.
  בעקבות רפורמת סימון המזון המזיק יצאו באיגוד תעשיית המזון לתוכנית נגד מול משרד הבריאות. התוכנית כוללת קמפיין נגד מול הצהרות משרד הבריאות לסימון מוצרים בעלי הזק בריאותי גבוה ועוד.

  איגוד המזון מהווה התאחדות של התעשיינים בארץ כדי לייצג השקפה מול הממשל וגופים אחרים.

  התקציב לקמפיין, תוכנן במקור, ימומן באופן חלקי על ידי התאחדות התעשיינים. אך ההתאחדות סירבה להקצות את התקציב שביקש האיגוד לקמפיין: התקציב העומד על 500 אלף ₪ להשתתפות של גוף התאחדות התעשיינים בתוך התקציב הכולל של 2.5 מליון ₪. הסירוב- הביא את יו"ר איגוד תעשיות המזון שלום זיידלר להכריז על התפטרותו.


  כעת נדרשות חברות באיגוד המזון להשתתף במימון הקמפיין, בנוסף למימון שמקבל האיגוד מהתאחדות התעשיינים.

  זיידלר, מנהל איגוד תעשיית המזון שהגיש מכתב פיטורין (הבעלים של חברת המזון ויסוצקי בנוסף), האשים אז במכתב ההתפטרות שלו את יו"ר התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, כי סירובו לקחת חלק במימון הקמפיין שמקדם איגוד המזון הוא זה שהביאו להתפטרות. "סירובך לקחת את החלק הראוי של ההתאחדות, בגובה 20% בלבד, מסכן את אפשרות העלאת הקמפיין. חוסר שיתוף-הפעולה מצדך פוגע ביכולתי כיו"ר האיגוד להגן על תעשיית המזון ולהוציא לפועל את התוכנית שאושרה בהנהלה".  האם הקמת הקמפיין תצלח? ובמידה ואכן יושג כל הסכום, נהיה מרותקים לגלות, מיהו קהל היעד אליו ידובר הקמפיין- זה שכל כך רוצה לביטול רפורמת המזון, ולאפשר קניית מזון מזיק בלי נקיפות מצפון.
  מתוקונת, יוחנן ק ו-א-ירושלמית מודים על התגובה.

תגובות

בכדי לרשום תגובה, עליך להרשם לאתר.